Uppsala Tourist Center

På Kungsgatan 59 i centrala Uppsala ligger Uppsala Tourist Center. Verksamheten erbjuder personlig service med turistinformation, försäljning av souvenirer och logibokning. Den besöks av såväl Uppsalabor som svenska och utländska turister, studenter, forskare och hemvändare, som efterfrågar information om Uppsala och länet, närliggande besöksmål i andra län och större städer i Sverige.

Den första januari 2015 ändrade Uppsala Turistbyrå namn till Uppsala Tourist Center. Namnbytet kom i samband med att Visita, den organisation som auktoriserar svenska turistbyråer, i november 2014 ändrade benämningen Tourist Information till Tourist Center i turistbyråauktorisationen för 2015.

I lokalerna tillgängliggörs information om Uppsalas olika aktörer, vilket är mycket uppskattat av besökarna. På stora bildskärmar marknadsförs ett flertal av besöksnäringens aktörer och det stora broschyrutbudet utgör tillsammans med ett brett butikssortiment av souvenirer en uppskattad start på besöket i Uppsala.

Under 2015 ökade antal besökare på UTC med 5 %, till totalt 41 465 besökare. Under året har verksamheten också medverkat som "Turistbyrå på plats" under ett flertal olika evenemang, bl.a. Nationaldagsfirandet i Parksnäckan, under UUs välkomstceremonier för studenter och konferenser på UKK.

Den 6 maj bjöd UTC in flera aktörer från besöksnäringen i Uppsala till ett öppet hus. Där presenterades Strategi för Besöksnäringen och de marknadsföringsmöjligheter som finns i lokalernas eventyta. Under året har fokus också legat på ett fortsatt gott samarbete med besöksnäringen genom olika studiebesök. Även planerade träffar och praktik hos närliggande turistbyråer, såsom Västerås turistbyrå och Arlanda Visitor Center, har genomförts.

UTC har regelbundet deltagit på träffar med Upplandsstiftelsen, bl.a. en "naturdag" där personalen fick bredda sina kunskaper om Uppsala och Upplands naturområden. Under 2015 har naturturism visat sig vara en populär besöksanledning, många besökare under året sökte information om natur, hiking och cykling.

Under 2015 började UTC också sälja biljetter till Strömma kanalbolagets båtturer och sortimentet av souvenirer utökades med ett flertal varor med motiv och kopplingar till Uppsala.

Uppdaterad: